Czy w momencie rozpoczęcia budowy wymagany jest kompletny projekt budowlany techniczny?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 16 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w momencie rozpoczęcia budowy wymagany jest kompletny projekt budowlany techniczny, czy może być jedynie część projektu obejmująca aktualnie realizowany zakres robót?

Np. na etapie realizacji fundamentów wymagany, niezbędny jest jedynie projekt techniczny fundamentów.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX