Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 6 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka rozwiązała umowę najmu lokalu biurowego po 8 latach najmu. Spółka poniosła nakłady na zabudowy stałe typu szafy wmontowane w ściany, zabudowę recepcji, przeszklone sale konferencyjne. Część z tych nakładów nie zamortyzowała się jeszcze. Właściciel budynku nie odda spółce żadnych nakładów.

Czy w momencie przeprowadzki do nowego biura pozostawione niezamortyzowane zabudowy będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów likwidując je z rejestru środków trwałych? Czy w przypadku wymontowania szklanych ścian sal konferencyjnych i przeniesienia do nowego biura celem zbudowania z nich sal konferencyjnych w nowym biurze należy zlikwidować i zaliczyć w KUP starą inwestycje w obcym środku trwałym (dotychczasowym biurze)? Czy wartość niezamortyzowanych ścian szklanych zwiększy wartość początkową sal w nowym biurze, czy też takie odzyskane ściany szklane należy zaliczyć w KUP w momencie likwidacji pozycji z rejestru środków trwałych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?