Czy w momencie korekty w VAT powstanie obowiązek skorygowania PIT?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik, osoba fizyczna prowadząca działalnośc, rozlicza się na zasadach ogólnych. W lipcu 2021 r. zakupiła samochód osobowy (wykorzystywany w sposób mieszany), od faktury zakupu odliczony tylko 50% VAT, pozostałe 50% VAT doliczono do wartości netto i jako wartość początkową wprowadzono do ewidencji środków trwałych i od sierpnia amortyzowano. W kwietniu 2023 r. podatnik będzie likwidował działalność gospodarczą. W związku z likwidacją dokona korekty nabyć i część nieodliczonego przy zakupie samochodu osobowego VAT uwzględni jako podatek do odliczenia. Ta część, która podlega korekcie zawarta została w wartości początkowej samochodu.

Czy u podatnika w momencie korekty w VAT powstanie obowiązek skorygowania PIT?

Czy powinien w PKPiR wykazać przychód?

Jeśli tak to kiedy, czy w dacie złożenia JPK do (to już będzie po zlikwidowaniu działalności - czy powinien wtedy zapłacić zaliczkę na podatek?), czy może dopiero przy ewentualnej sprzedaży samochodu osobowego w przyszłości w koszty uzyskania przychodu będzie można ująć niezamortyzowaną wartość samochodu, ale pomniejszoną o wartość tej korekty VAT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX