Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pater Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 6 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pytanie dotyczy urlopu dla poratowania zdrowia dla nauczyciela religii (księdza), który decyzją dyrektora na podstawie zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza medycyny pracy został udzielony urlop dla poratowania zdrowia na okres roku 2020. Ksiądz jest zatrudniony na podstawie mianowania oraz zgodnie z § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 14.04.1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania religii w publicznych przedszkolach i szkołach skierowany do realizacji w tej placówce nauki religii. Czy w momencie cofnięcia skierowania oraz wydania nowego skierowania dla księdza do innej placówki od nowego roku szkolnego w trakcie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia urlop powinien zostaje przerwany? Czy dyrektor w nowej placówki zatrudniając powinien ponownie wydać decyzję o udzieleniu urlopu dla poratowania zdrowia na podstawie istniejącej dokumentacji medycznej, czy jednak urlop powinien zostać przerwany i ponownie powinien na wniosek nauczyciela/księdza powinien on być na jego wniosek udzielony przez dyrektora nowej placówki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?