Czy w liczbie ubezpieczonych, dla celów ustalenia prawa do ustalenia wysokości i wypłaty zasiłków, należy uwzględniać osoby... - OpenLEX

Czy w liczbie ubezpieczonych, dla celów ustalenia prawa do ustalenia wysokości i wypłaty zasiłków, należy uwzględniać osoby przebywające na urlopie bezpłatnym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszewska Barbara
Odpowiedzi udzielono: 22 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak ustalić liczbę ubezpieczonych?

Na dzień 30.11.2021 roku zatrudniam 21 pracowników. Wszyscy pracownicy zatrudnieni są na umowę o pracę i objęci są ubezpieczeniem chorobowym.

Czy w 2022 roku będę uprawniony do wypłaty zasiłków, jeżeli jeden z pracowników od 26.11.2021 do 20.12.2021 r. przebywał na urlopie bezpłatnym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX