Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sługocka Martyna
Odpowiedzi udzielono: 19 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w latach 80 ubiegłego wieku, tj. w okresie obowiązywania rozporządzenia Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z 3.07.1980 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki - dalej s.r.w.t. była możliwość uzyskania pozwolenia na budowę budynku gospodarczego usytuowanego ścianą bez okien w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną?

Zgodnie z treścią § 12 ust. 1 s.r.w.t. budynki mieszkalne i gospodarcze na działkach zagrodowych w indywidualnych gospodarstwach rolnych oraz wolno stojące jednorodzinne domy mieszkalne o ścianach z materiałów niepalnych i o pokryciu z materiałów niepalnych lub trudno zapalnych powinny być sytuowane w odległości co najmniej 4 m od granicy działki. Odległość ta może być zmniejszona do 3 m, jeżeli ściana budynku od strony sąsiedniej działki nie ma otworów okiennych lub drzwiowych. Przepis ten dotyczył jednak tylko i wyłącznie budynków mieszkalnych i gospodarczych na działkach zagrodowych oraz domów jednorodzinnych mieszkalnych.

Jeśli decyzja pozwolenia na budowę wydana w 1981 r. uwzględniająca usytuowanie budynku 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną byłaby niezgodne z prawem, to w jaki sposób ją obecnie wyeliminować z obrotu prawnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?