Czy w kwestionariuszu kandydata i pracownika powinien pojawić się adres zameldowania, czy wystarczy tylko zamieszkania i ewentualnie - korespondencji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jakubik Mateusz
Odpowiedzi udzielono: 26 lutego 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w kwestionariuszu kandydata i pracownika powinien pojawić się adres zameldowania, czy wystarczy tylko zamieszkania i ewentualnie - korespondencji?

Czy istnieje jeszcze obowiązek meldunkowy?

Czy pracodawca ma prawo prosić kandydata adresu e-mail i telefonu, czy może to być zawarte w kwestionariuszu kandydata?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access