Czy w księgach zrzeszenia spółdzielni ujmować tylko opłacone składki członkowskie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gientka Mikołaj
Odpowiedzi udzielono: 30 kwietnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W spółdzielni nie prowadzącej działalności gospodarczej, której podstawową działalnością jest zrzeszanie spółdzielni, przeprowadzanie lustracji, szkoleń (związek rewizyjny) składki członkowskie wynikające ze statutu.

W księgach ująć wszystkie należne na dany rok składki, czy tylko składki opłacone?

W rachunku zysków i strat wykazać jako przychody statutowe w części A, czy jako przychody finansowe?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access