Czy w księgach rachunkowych należy ujmować należności cywilnoprawne, jeśli jednostka zgodnie z uchwałą nie będzie ich dochodzić?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Majchrzak Aneta
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jednostka samorządu terytorialnego w drodze uchwały postanowiła nie dochodzić należności o charakterze cywilnoprawnym, przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym, których kwota nie przekracza 40 euro (dotyczy należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych).

Czy mimo takiej uchwały rady miejskiej należności cywilnoprawne należy ujmować w księgach, nawet jeśli jednostka zgodnie z uchwałą nie będzie ich dochodzić?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy