Czy w księdze chorych oddziału można zamieszczać dodatkowe informacje o noworodku (adres zamieszkania, informacja o... - OpenLEX

Czy w księdze chorych oddziału można zamieszczać dodatkowe informacje o noworodku (adres zamieszkania, informacja o szczepieniach, etc)?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 5 lutego 2019 r.
Autor odpowiedzi: Sieńko Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 8 lipca 2016 r.

PYTANIE

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania w § 29 określa zakres danych, jakie winna zawierać Księga chorych oddziału.

Czy zawarcie w niej - oprócz danych wymienionych w rozporządzeniu - innych danych (np. adres zamieszkania, numer telefonu, informacja o wykonanych szczepieniach czy badaniach przesiewowych u noworodka), będzie zgodne z rozporządzeniem?

Paragraf 29 pkt 5 rozporządzenia mówi, iż w przypadku noworodka w Księdze chorych oddziału winien być wpisany "numer PESEL matki, a w razie braku numeru PESEL - rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość matki". Przyjmuje się, że noworodek to dziecko do ok. 28-30 dnia życia. W tym czasie nie zawsze uda się rodzicom dopełnić wszelkich formalności, aby dziecko otrzymało swój PESEL i czasami w oddziale pediatrycznym przebywają dzieci bez numeru PESEL, które są starsze niż 1 miesiąc, tak więc już nie noworodki, lecz niemowlęta.

Czy w tej sytuacji nie należy tak dosłownie rozumieć słowa "noworodek" i przyjąć, że w pkt 5 chodzi po prostu o dziecko, które jeszcze nie otrzymało numeru PESEL?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX