Czy, w kontekście oferty składanej w postępowaniu o zamówienie publiczne, kwotę wskazaną w KRS należy rozumieć jako kwotę... - OpenLEX

Czy, w kontekście oferty składanej w postępowaniu o zamówienie publiczne, kwotę wskazaną w KRS należy rozumieć jako kwotę brutto czy netto?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2022 r.
Autor odpowiedzi: Kałużna Milena
Odpowiedzi udzielono: 15 sierpnia 2019 r.

PYTANIE

W przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji projektowej Wykonawca tj. prezes Zarządu X podpisał całą ofertę wraz załącznikami na kwotę 119.556 zł brutto (97.200,00 netto). Natomiast w KRS jest napisany taki sposób reprezentacji: Dane osób wchodzących w skład organu: 1. Prezes Zarządu X 2. Wiceprezes Zarządu Y Prokurenci - brak wpisów W przypadku zarządu zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu spółki składa członek zarządu lub prokurent. W przypadku zarządu wieloosobowego oświadczenia woli w imieniu spółki składa: co do czynności powodujących rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do kwoty 100.000 zł- każdy członek zarządu lub prokurent samodzielnie.Co do czynności powodujących rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania powyżej kwoty 100.000 zł- każdy członek zarządu lub prokurent samodzielnie.

Jest to procedura odwrócona i ta oferta nie jest ofertą z najniższą ceną.

Czy kwoty te są kwotami brutto czy netto?

Jak powinien postąpić Zamawiający?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX