Czy w konkursie o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne możliwa jest komunikacja elektroniczna?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Urbaniak Monika
Odpowiedzi udzielono: 15 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dopuszczalna w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych jest komunikacja elektroniczna jako alternatywa, w szczególności w zakresie przesyłanie zawiadomień, wezwań o uzupełnienia, rozstrzygnięć i unieważnień, wezwań?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX