Czy w kolejnej umowie na czas określony pracodawca może wskazać obiektywne przyczyny leżące po jego stronie uzasadniające... - OpenLEX

Czy w kolejnej umowie na czas określony pracodawca może wskazać obiektywne przyczyny leżące po jego stronie uzasadniające zawarcie umowy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pietruszyńska Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 15 listopada 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik niepełnosprawny został zatrudniony w zakładzie od 18 lipca 2013 r. do 7 grudnia 2014 r. - I umowa, następnie od 8 grudnia 2014 r. do 30 listopada 2018 r. - II umowa. Po zmianie przepisów od 22 lutego 2016 r. umowę uzupełniono o zapis uzasadniający obiektywne przyczyny zawarcie umowy. Obecnie pracownik chce rozwiązać zawartą umowę o pracę na mocy porozumienia stron z dniem 30 listopada 2016 r., a pracodawca chce ponownie zatrudnić tego pracownika na czas określony z dniem 1 stycznia 2017 r. – byłaby to trzecia umowa na czas określony.

Do kiedy będzie można zawrzeć umowę o pracę na czas określony, tak aby nie przekształciła się w umowę o pracę na czas nieokreślony?

Czy można zawrzeć dłuższą umowę o pracę np. na 4 lata z takim samym zapisem uzasadniającym obiektywne przyczyny zawarcie umowy, które pracownik miał zapisane na drugiej umowie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX