Czy w kolejnej umowie dzierżawy strony mogą zachować stawkę wylicytowaną w przetargu czy musi być to stawka "podstawowa" wychodząca z zarządzenia wójta?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 20 marca 2018 r.

PYTANIE

W drodze przetargu ustnego nieograniczonego wydzierżawiona została na cele rolne działka gminna. W drodze przetargu wylicytowany został czynsz dzierżawny na poziomie 5 kwintali pszenicy w stosunku rocznym za całą działkę o pow. 1,5 ha. Umowa dzierżawy zawarta została na okres 3 lat. Po upływie 3 lat dzierżawca zwrócił się o przedłużenie umowy na kolejny okres. Zgodnie z art. 37 u.g.n. wójt zgodził się na przedłużenie podejmując stosowną uchwałę, co jest wymagane przy zawieraniu kolejnej umowy z tą samą stroną.

Czy w tej kolejnej umowie strony mogą zachować stawkę wylicytowaną w przetargu czy musi być to stawka "podstawowa" wychodząca z zarządzenia wójta?

W przetargu jak wspomniałam stawka była wyższa. Ta wyższa stawka (zastosowana w nowej umowie) jest korzystna dla gminy, inaczej wójt mógłby odmówić przedłużenia stronie umowy i powtórnie wystawić nieruchomość do przetargu. Biorąc jednak pod uwagę fakt, iż rolnicy korzystają z różnych programów, gdzie zgłaszają uprawiane grunty zależy nam, aby mieli oni możliwość kilkuletniego uprawiania danego gruntu. Nie możemy jednak przez to narażać gminy na "straty" i dlatego warunkiem przedłużenia jest utrzymanie stawki w przetargu.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access