Czy w każdej aptece istnieje obowiązek zapewnienia równoważnika co najmniej 1 etatu w pełnym wymiarze godzin kierownika tej... - OpenLEX

Czy w każdej aptece istnieje obowiązek zapewnienia równoważnika co najmniej 1 etatu w pełnym wymiarze godzin kierownika tej apteki?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kwiatkowska Monika
Odpowiedzi udzielono: 8 marca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Proszę o interpretację art. 87a ust 1 punkt 2 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz.U. z 2021 r. poz. 97): "Zapewnia się minimalną normę zatrudnienia w: 2) dziale farmacji szpitalnej - równoważnik co najmniej 1 etatu w pełnym wymiarze godzin co najmniej jednego farmaceuty na każde rozpoczęte 50 łóżek lub stanowisk dializacyjnych zgłoszonych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, zakładu leczniczego zaopatrywanego przez ten dział".

Czy zapis ww. punktu dotyczy zapewnienia tylko etatu farmaceuty na każde rozpoczęte 50 łóżek, czy w tej liczbie wymagane jest zapewnienie etatu kierownika i w jakim wymiarze czasu pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX