Czy w jednym oddziale szkoły specjalnej mogą uczyć się uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz... - OpenLEX

Czy w jednym oddziale szkoły specjalnej mogą uczyć się uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz uczniowie w normie intelektualnej niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wojtczak Bogusława
Odpowiedzi udzielono: 15 kwietnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dyrektor zespołu placówek wystąpił z pismem do organu prowadzącego o wyrażenie zgody na utworzenie dwóch klas pierwszych w zawodzie murarz-tynkarz (711204) w Branżowej Szkole I Stopnia (w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym): I klasa dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz I klasa dla uczniów w normie intelektualnej niedostosowanej społecznie lub zagrożonej niedostosowaniem społecznym. Jednocześnie prosi o wyrażenie zgody na skrócenie okresu nauki do lat dwóch. 1. Czy jest możliwość połączenia tych dwóch oddziałów,aby uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopni lekkim uczyli się razem z uczniami w normie intelektualnej? 2. Ile maksymalnie uczniów może uczęszczać do każdej z tych klas (biorąc pod uwagę niepełnosprawności)? 3. Czy na wniosek dyrektora odpowiedzi udziela zarząd powiatu? 4. Czy organ prowadzący może udzielić zgody na skrócenie okresu nauki do lat dwóch?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX