Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Błaszko Adam
Odpowiedzi udzielono: 17 października 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nasza jednostka jest zarządcą dróg. W wyniku zdarzeń na drodze następują uszkodzenia przez użytkowników dróg np. barier ochronnych. Jako zarządca dróg mamy obowiązek zachowywać w jak najlepszym stanie wszelkie elementy drogi, które wpływają na bezpieczeństwo uczestników drogi. Działając w imieniu i na rzecz jednostki nadrzędnej ubezpieczamy majątek, przekazany nam w trwały zarząd. Szkody mające miejsce na naszych drogach zgłaszamy do ubezpieczyciela, a naprawy dokonujemy na własny koszty. Odszkodowanie, które wypłaca nam ubezpieczyciel odprowadzamy na dochody jednostki nadrzędnej Ponieważ tego typu zdarzenia, a raczej zakres ich występowania, a co za tym idzie finanse, które będą potrzebne na pokrycie napraw, są wręcz niemożliwe do przewidzenia, a plan finansowy jednostki jest nieprzekraczalny.

Czy w jednostce budżetowej można bezgotówkowo rozliczyć szkodę np. uszkodzenie przez kierowcę barier ochronnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację