Czy w jednej decyzji odmówić świadczenia pielęgnacyjnego za okres, kiedy osoba pobierała emeryturę i przyznać od miesiąca, od którego zawiesiła prawo do emerytury?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Liszka-Sułkowska Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 7 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Mamy wyrok WSA w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego (po decyzji odmownej przyznania świadczenia pielęgnacyjnego i utrzymaniu w mocy tej decyzji przez SKO, całe postępowanie trwało od marca 2021) dla kobiety, która opiekuje się swoją córką, ale miała prawo do emerytury.

Na potrzeby świadczenia pielęgnacyjnego prawo to zawiesiła, a potem odwiesiła, także nie miała żadnego miesiąca, w którym nie pobrała emerytury, ale o tym sądu nie powiadomiła i wydał on wyrok do ponownego rozpatrzenia, że ta Pani ma prawo wybrać korzystne dla niej świadczenie i że, jeżeli zawiesiła, to świadczenie pielęgnacyjne jej się należy. Ale de facto ona tą emeryturę cały czas pobierała i po ponownym rozpatrzeniu wydaliśmy decyzję odmowną. Teraz przyniosła decyzję z ZUS, że zawiesiła emeryturę od 01.10.2022 i chce składać znów wniosek na świadczenie pielęgnacyjne.

Czy możemy na podstawie tamtego wyroku przyznać jej teraz świadczenie pielęgnacyjne?

Czy w jednej decyzji można było odmówić świadczenia pielęgnacyjnego za okres, kiedy pobierała emeryturę (tj. od 01.03.2022 do 30.09.2022) i przyznać od miesiąca, od którego zawiesiła prawo do emerytury, tj. od 01.10.2022?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX