Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Stachowska Marta
Odpowiedzi udzielono: 19 lipca 2015 r.

PYTANIE

Czy w jednej decyzji można zwolnić z obowiązku zawarcia w projekcie rozgraniczenia gruntów niektórych informacji wymienionych w art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - dalej pr. wod. - iustalić linię brzegu?

Wnioskodawca w jednym wniosku wystąpił o: 1) zwolnienie z obowiązku zawarcia w projekcie informacji dotyczących przymulisk, odsypisk i wysp (nie istnieją) oraz stałych punktów osnowy geodezyjnej z uwagi na ich brak w zakresie sporządzanej mapy; 2) ustalenie linii brzegu.

Czy w ramach jednego postępowania, jedną decyzją, można zwolnić wnioskodawcę z obowiązku zawarcia niektórych informacji w projekcie i ustalić linię brzegu?

Czy należy przeprowadzić dwa postępowania: pierwsze dotyczące zwolnienia, gdzie stroną będzie tylko wnioskodawca, a następnie drugie - ustalające linię brzegu - gdzie stronami będą właściciel wody, gruntu pokrytego wodami oraz gruntu przyległego do ustalanej linii brzegu?

W naszym przypadku stronami będą tylko wnioskodawca i WZMiUW. Wydaje się, że rozpatrzenie obu spraw jednym postępowaniem jest korzystne dla wnioskodawcy i WZMiUW – krótszy czas załatwienia sprawy, jedna opłata skarbowa. Jednak z punktu widzenia przepisów ustawy mamy wątpliwości, czy jest to droga prawnie dopuszczalna.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?