Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 22 czerwca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pytanie dotyczy prawidłowości wydania decyzji określającej opłatę w przypadku małej wspólnoty.

Organem uprawnionym do reprezentowania wspólnoty mieszkaniowej w przypadku braku zarządu są współwłaściciele (mała wspólnota). Stroną postępowania jest wspólnota mieszkaniowa, a każde pismo jest kierowane na adres wszystkich z członków (właścicieli lokali). W toku postępowania podatkowego w sprawie określenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wszczęcie postępowania nastąpiło 22 maja 2015 r.) dla małej wspólnoty mieszkaniowej 3-lokalowej w okresie od 1 lutego 2015 r. doszło do sprzedaży jednego z lokali (członek Z sprzedał lokal osobie B) oraz do zmian w wysokościach udziałów właścicieli pozostałych lokali. O zmianie organ podatkowy (wójt) dowiedział się w dniu 15 czerwca 2015 r. przed wydaniem decyzji.

Czy w jednej decyzji można określić wysokość opłaty w okresie od 1 lutego do 31 maja 2015 r. (członkowie wspólnoty mieszkaniowej X, Y, Z), oraz w okresie od 1 czerwca 2015 r. (członkowie X, Y, B)?

Sprawa dotyczy tej samej strony (wspólnoty mieszkaniowej), w której zmienił się członek.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?