Czy w ISL należy zobowiązać właściciela lasu do ponownego wprowadzenia roślinności leśnej w okresie do 5 lat od usunięcia drzewostanu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 30 lipca 2020 r.
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 17 listopada 2016 r.

PYTANIE

Wykonawca, w inwentaryzacji stanu lasów wykonywanej na zlecenie starosty dla pododdziału leśnego stanowiącego powierzchnię leśną niezalesioną opisaną w uwagach jako halizna użytkowana rolniczo, określił planowane zadanie do wykonania dla właściciela lasu jako przeklasyfikowanie gruntu z lasu na użytek rolny. Przedmiotowe zadanie, zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach - dalej u.l., jest możliwe do wykonania tylko w przypadku szczególnie uzasadnionej potrzeby właściciela lasu.

Czy w inwentaryzacji stanu lasów nie powinno w pierwszej kolejności zostać zawarte zadanie do wykonania dla właściciela lasu wynikające z art. 13 ust. 1 pkt 2 u.l., dotyczące ponownego wprowadzenia roślinności leśnej w okresie do 5 lat od usunięcia drzewostanu?

Czy w decyzji określającej zadania z zakresu gospodarki leśnej, wydawanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasów (art. 19 ust. 3 u.l.), można wpisać zadanie do wykonania dające właścicielowi lasu możliwość wyboru, jako ponowne wprowadzenie roślinności leśnej lub przeklasyfikowanie gruntu z lasu na użytek rolny?

Jaki termin należy wpisać na wykonanie zadania w zakresie ponownego wprowadzenia roślinności leśnej, jeśli minął termin 5 lat od usunięcia drzewostanu?

Czy starosta, w opisanym przypadku, może w decyzji wydawanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasów dokonać zmiany zadania w stosunku do wskazanego w dokumentacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX