Czy w informacji ORD-U należy uwzględnić usługi świadczone przez podmiot polski na rzecz spółki zagranicznej, które polegają na byciu gwarantem do kredytu udzielonego spółce zagranicznej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 25 marca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z siedzibą w Polsce zawarła z powiązaną spółką zagraniczną umowy dotyczące zabezpieczeń do kredytu udzielonego tej spółce zagranicznej. Wartość wynagrodzenia nie jest określona w umowie, jest uzależniona od wielkości przychodu za dany rok. W zamian za bycie gwarantem spółka otrzymuje wynagrodzenie roczne, w wysokości przekraczającej 300.000 euro.

Czy taki rodzaj transakcji powinien być uwzględniany w informacji ORD-U, a jeśli tak, to kiedy - w roku otrzymania zapłaty czy w roku zaksięgowania należnej kwoty?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX