Czy w drodze dostępu do informacji publicznej podlega ekspertyza techniczna?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mackiewicz Marta
Odpowiedzi udzielono: 12 stycznia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w drodze dostępu do informacji publicznej: - podlega ekspertyza techniczna zlecona (art. 81c ust. 4 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) – dalej pr. bud.) przez onb w toku prowadzonego postępowania - dot. wydania jej kserokopii osobie nie posiadającej statusu strony w postępowaniu administracyjnym - wezwanie wystosowane do sporządzającego ekspertyzę o uzupełnienie jej braków, wyjaśnienie nieścisłości itp.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX