Czy w dokumencie EDPR podmiot wpisuje swoje decyzje, czy z racji tego, że jest pośrednikiem wpisuje "nie dotyczy"?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 2 lutego 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podmiot organizujący transgraniczne przemieszczanie będzie wystawiał dokument EDPR. Podmiot ten posiada również decyzję na przetwarzanie. Jest on podmiotem, który jest eksporterem odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotowym dostawcą odpadów opakowaniowych przekazującym odpad do recyklingu.

Czy w dokumencie EDPR, w pozycji "Data wydania, rodzaj (z wyszczególnieniem rodzaju prowadzonej działalności w zakresie gospodarowania odpadami), znak oraz termin obowiązywania decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami oraz nazwa organu, który wydał decyzję dla eksportera odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotowego dostawcy odpadów opakowaniowych" wpisuje swoje decyzje, czy z racji tego, że jest pośrednikiem wpisuje "nie dotyczy"?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access