Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nagórek Marcin
Odpowiedzi udzielono: 30 września 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w dochodach roku 2019 należy ująć środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na inwestycję, która zostanie zakończona w połowie 2020 roku i wydatki zostaną poniesione w 2020 roku zgodnie z umowa zawartą z Wojewodą? I czy środki przekazane przez Wojewodę należy ująć w sprawozdaniu Rb 27S i księgach rachunkowych jako dochody?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?