Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 18 kwietnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 16 kwietnia 2020 r.

PYTANIE

Czy w dobie epidemii koronawirusa zawiadomienie o zmianie stawki opłaty za odpady komunalne musi być dostarczone mieszkańcom za zwrotnym potwierdzeniem odbioru?

Gmina zmieniła wysokość stawki opłaty w marcu. W myśl art. 6m ust. 2a ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010) burmistrz zawiadamia właściciela nieruchomości, a zawiadomienie zawiera pouczenie, że stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Czy zawiadomienie o zmianie stawki opłaty można przekazać mieszkańcom w formie obwieszczenia na stronie internetowej, tablicach ogłoszeń, e-mail, przez aplikację na telefon, a w terminie późniejszy po ustaniu pandemii wysłać pocztą za potwierdzeniem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?