Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2016 r.
Autor odpowiedzi: Brzeziński Artur
Odpowiedzi udzielono: 6 lipca 2006 r.

PYTANIE

Jak należy odczytywać art. 32 ust. 1b u.p.d.o.f. Płatnicy, którym podatnik złożył oświadczenie wymienione w ust. 1a, pobierają zaliczki według zasad określonych w ust. 1a pkt 1 i 2 począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie? Czy oznacza to dla wyżej wymienionego podatnika, że od dnia złożenia oświadczenia ma zamrożoną skalę aż do momentu przejścia do następnego progu? Czy gdy w dniu złożenia oświadczenia będąc w drugim progu skali utrzymuje dalej stawkę 30% nawet po przekroczeniu trzeciego progu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?