Czy w dniu podpisania umowy kredytowej Bank może określić że oprocentowanie kredytu wynosi np. WIBOR + marża? - OpenLEX

Czy w dniu podpisania umowy kredytowej Bank może określić że oprocentowanie kredytu wynosi np. WIBOR + marża?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Rogoń Dominika
Odpowiedzi udzielono: 22 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w dniu podpisania umowy kredytowej Bank może określić, że oprocentowanie kredytu wynosi np. WIBOR + marża, czyli 10.00%?

Natomiast w drugim zapisie będzie, że maksymalne odsetki stosuje się w przypadkach, jak umowne odsetki przekraczają wysokość maksymalnych (zapis zgony z kodeksem cywilnym). Bank nigdy nie pobierze odsetek większych niż ustalone maksymalne, w początkowym okresie obowiązywania umowy będą to odsetki maksymalne. Natomiast w przypadku zwiększenia stóp procentowych, a tym samy zwiększenia wysokości odsetek maksymalnych, możliwe będzie skorzystanie z pierwszego zapisu (WIBOR + marża).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX