Czy w deklaracji VAT należy ująć wyrażoną w złotówkach kwotę netto, czy też odpowiednio przeliczyć kwotę wyrażoną w euro?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Jabłoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 21 sierpnia 2014 r.

PYTANIE

Polska firma sprzedaje towar poza granice Polski. Dokonując sprzedaży na rzecz firmy z Wielkiej Brytanii, wystawiła fakturę 24 czerwca oraz sporządziła tzw. "potwierdzenie odbioru towaru". Paczka z towarem została nadana 3 lipca i wysłana Pocztą Polską. Do nabywcy dotarła 9 lipca- z taką też datą zostało uzupełnione potwierdzenie odbioru towaru i odesłane do nadawcy.

W którym momencie powstanie obowiązek podatkowy?

Z którego dnia należy pobrać kurs przeliczeniowy? Faktura wystawiona została w euro, a następnie przeliczona zgodnie z umową zawartą z kontrahentem - według kursu sprzed dnia wystawienia faktury. Na dokumencie znajdują się także odpowiadające kwoty wyrażone w złotówkach.

Czy takie postępowanie jest prawidłowe?

Czy w deklaracji VAT należy ująć wyrażoną w złotówkach kwotę netto, czy też odpowiednio przeliczyć kwotę wyrażoną w euro (jeśli tak, to według jakiego kursu)?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access