Czy w deklaracji PIT-16A podatnik powinien wpisać kwoty faktycznie zapłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz część każdej ze składek, które zostały rozliczone z kartą podatkową?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 27 lutego 2006 r.

PYTANIE

Prowadzę działalność usługową - usługi stolarskie. Podatek dochodowy opłacam w formie karty podatkowej. Na rok 2005 wysokość karty podatkowej określona została przez organ podatkowy w wysokości 64,00 zł. Składając deklarację PIT-16A w odpowiednich pozycjach deklaracji wykazałem następujące kwoty:

Zapłacona kwota składki:

poz. 19 - 150,33

poz. 23 - 154,88

poz. 27 - 154,88

poz. 31 - 162,43

poz. 35 - 162,43

poz. 39 - 162,43

poz. 21 - 154,61

poz. 25 - 154,61

poz. 29 - 154,61

poz. 33 - 157,48

poz. 37 - 157,48

poz. 41 - 157,48

Odliczona kwota składki:

poz. 20 - 64,00

poz. 24 - 64,00

poz. 28 - 64,00

poz. 32 - 64,00

poz. 36 - 64,00

poz. 40 - 64,00

poz. 22 - 64,00

poz. 26 - 64,00

poz. 30 - 64,00

poz. 34 - 64,00

poz. 38 - 64,00

poz. 42 - 64,00

Z urzędu skarbowego otrzymałem wezwanie, w sprawie skorygowania powyższej deklaracji z powodu błędnie wpisanych kwot zapłaconej składki zdrowotnej. Organ podatkowy twierdzi, iż w pozycjach 19, 23, 27, 31, 35, 39, 21, 25, 29, 33, 37, 41 powinienem wpisać nie faktycznie zapłaconą kwotę składki a 7,75% czyli kwotę do wysokości której mogę odliczyć składkę zdrowotną. Zdecydownie się z tym nie zgadzam i twierdzę, że wyraźnie w deklaracji ustawodawca określił kwotę zapłaconej składki a nie limit.

W związku z powyższym czy organ podatkowy ma rację, czy moje stanowisko jest prawidłowe? Proszę o przytoczenie stosownych przepisów dotyczących tej kwestii które jednoznacznie określały by zasady wpisywania powyższych kwot.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access