Czy w decyzji zobowiązującej właściciela ujęcia wód powierzchniowych, który wystąpił o wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego, do... - OpenLEX

Czy w decyzji zobowiązującej właściciela ujęcia wód powierzchniowych, który wystąpił o wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego, do usunięcia urządzenia wodnego należy wyznaczyć termin na dokonanie tej czynności?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 5 stycznia 2015 r.

PYTANIE

Zakład złożył wniosek o wygaszenie obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód powierzchniowych, jednocześnie informując o zamiarze likwidacji istniejącego ujęcia. Organ powinien wygasić pozwolenie na wniosek i rozporządzić o konieczności likwidacji urządzenia wodnego koniecznego do jego realizacji.

Czy należy określić, w jakim terminie zakład musi zlikwidować urządzenie?

Czy w takiej decyzji powinien znaleźć się zapis, że na likwidację urządzenia wodnego konieczne jest uzyskanie odrębnego pozwolenia wodnoprawnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX