Czy w decyzji zmieniającej pozwolenie zintegrowane emisja dla przedmiotowego agregatu powinna być uwzględniona w standardach emisyjnych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 24 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Starosta wydał w 2005 roku pozwolenie zintegrowane dla instalacji do uboju trzody chlewnej. Obecnie Zakład wystąpił o zmianę przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego obejmującą m.in. dodanie nowej instalacji do przetwarzania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, ponadto na terenie zakładu będzie wykorzystywany nowy agregat prądotwórczy o nominalnej mocy cieplnej 1,42 MW, zasilany biogazem, który ma zostać ujęty w pozwoleniu zintegrowanym.

Czy w decyzji zmieniającej pozwolenie zintegrowane emisja dla przedmiotowego agregatu powinna być uwzględniona w standardach emisyjnych (określonych w załączniku nr 5 do rozporządzenia, tabela nr 6 i 10)?

Wniosek uwzględnia emisję w kg/h i Mg/rok. Pozostałe instalacje znajdujące się na terenie zakładu nie są objęte standardami emisyjnymi.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX