Czy w decyzji uchylającej zasiłek stały na wniosek strony (art. 155 k.p.a.) pisać datę, od kiedy decyzja jest uchylana?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w decyzji uchylającej zasiłek stały na wniosek strony (art. 155 k.p.a.) pisać datę, od kiedy decyzja jest uchylana?

Strona zwróciła się z wnioskiem o uchylenie zasiłku stałego od miesiąca maja, gdyż w miesiącu kwietniu podjęła zatrudnienie.

Czy w sentencji decyzji pisać, że uchyla się od dnia 1 maja 2023 r. decyzję ustalającą prawo do zasiłku stałego oraz uprawnienia do ubezpieczenia zdrowotnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX