Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 17 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wnioskodawca przedłożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża piasku. W raporcie przedstawił, iż po zakończeniu wydobycia piasku przeprowadzi rekultywację w kierunku leśnym. Przedmiotowy teren obecnie objęty jest jedynie studium zagospodarowania przestrzennego. Jednocześnie przeprowadzana jest procedura zmiany niniejszego studium i przeznaczenie przedmiotowego terenu na tereny przemysłowe.

Czy w wydawanej decyzji środowiskowej burmistrz może nakazać zmianę kierunku rekultywacji z leśnego na infrastrukturalny?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?