Czy w decyzji przyznającej stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego można zawrzeć warunek terminowego dostarczenia... - OpenLEX

Czy w decyzji przyznającej stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego można zawrzeć warunek terminowego dostarczenia dokumentów poświadczających, że przyznane środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 września 2016 r.
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 19 lipca 2016 r.

PYTANIE

Czy w decyzji przyznającej stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego można zawrzeć warunek dostarczenia w ciągu np. 14 dni od otrzymania świadczenia rachunków, czy innych dokumentów poświadczających, że przyznane środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem?

Jeżeli tak, to co należy zrobić w przypadku, gdy strona się z powyższego zobowiązania nie wywiązała?

Czy można żądać zwrotu świadczenia (strona dobrowolnie napisała oświadczenie, że w określonym czasie zwróci wypłacone stypendium)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX