Czy w decyzji określającej zakres prac, które powinien wykonać właściciel lasu, może znaleźć się wystąpienie do RDOŚ o zezwolenie na przepłoszenie bobrów i zniszczenie ich siedliska?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Cybulska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 22 września 2017 r.

PYTANIE

Starosta musi wydać decyzję z art. 77 ust. 2 ustawy - Prawo wodne, ponieważ z powodów ekonomicznych spółka wodna odstąpiła od przeprowadzenia konserwacji na rowie melioracyjnym przechodzącym przez działki leśne. Jest to odcinek niecałego km, jednak właściciel lasu nie jest zainteresowany sprawnym spływem wód rowem. Na jego odcinku pojawiło się również kilka tam bobrowych. W tej sytuacji starosta nie może nakazać spółce wykonania prac (finansowo mogłaby tego nie udźwignąć, jako zadania dodatkowego poza planowanych na ten rok na walnym zgromadzeniu). Zarówno bobry, jak i różnego rodzaju zaniedbania spowodowały zatrzymanie spływu (podpiętrzenie) na rowie. Właściciel lasu wie, że przez jego działki przebiega niewydzielony rów melioracyjny, jednak nie podjął czynności w celu usunięcia przeszkód w spływie.

Czy w zakresie prac, do których starosta zobowiąże właściciela lasu, może znaleźć się wystąpienie do RDOŚ o zezwolenie na przepłoszenie bobrów i zniszczenie ich siedliska?

Właściciel lasu nie jest zainteresowany negatywnymi efektami wzrostu retencji wody w gruncie.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX