Czy w decyzji o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę publiczną, wysokość odszkodowania może być pomniejszona o wartość ogrodzenia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Pacholak Mariola
Odpowiedzi udzielono: 9 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w decyzji o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę publiczną w trybie ustawy z 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176) - dalej u.z.r.i.d. wysokość odszkodowania może być pomniejszona o wartość ogrodzenia, które znajdowało się w granicach wywłaszczonej działki w dniu wydania decyzji zrid, w związku z przebudową tego ogrodzenia i jego przeniesieniem na nową granicę działki dokonaną na koszt inwestora (zarządcy drogi realizującego inwestycje drogową) na podstawie art. 132 ust. 4 ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) – dalej u.g.n.?

Zgodnie z art. 132 ust. 4 u.g.n.: "Za zgodą osoby uprawnionej do odszkodowania starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może ustalić inny niż określony w ust. 1-3 sposób zapłaty przyznanego odszkodowania."

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX