Czy w decyzji o pozwoleniu na budowę powinno się zamieścić wzmiankę o sporządzeniu projektu technicznego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Prochera Witold
Odpowiedzi udzielono: 4 października 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamieszczenie w decyzji o pozwoleniu na budowę informacji zawartych w art. 42 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) – dalej pr. bud. - czy w decyzji o pozwoleniu na budowę w pozycji wynikającej z art. 36 ust. 1 pkt 1 pr. bud. powinno się zamieścić wymagania wynikające z art. 42 ust. 1 pkt 1 pr. bud.?

Informacje dotyczące pkt 2 i 3 są zawarte.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX