Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sługocka Martyna
Odpowiedzi udzielono: 18 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w decyzji o pozwoleniu na budowę organ ma obowiązek wpisywania rodzaju budynku wg KŚT oraz klasy wg PKOB?

Jeśli tak, to na jakiej podstawie organ powinien wymagać powyższych danych od inwestora/projektanta?

Dane te pozwalają na poprawne wprowadzenie zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?