Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 3 października 2019 r.
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 6 sierpnia 2015 r.

PYTANIE

Klient zgłosił się z wnioskiem o umieszczenie w DPS, posiada świadczenie emerytalne. OPS sprawdził, że klient ma trzy córki, które posiadają wysokie dochody (przekraczające kwotę 300% kryterium dochodowego). Po odliczeniu 70% świadczenia emerytalnego klienta pozostanie do opłacenia za pobyt w DPS kwota 1200 zł. Jedna z córek wyraziła zgodę na ponoszenie opłaty w kwocie 400 zł (1/3 kwoty pozostającej do opłacenia), druga przebywająca za granicą wyraziła chęć ponoszenia opłaty w wysokości 100 zł, a trzecia nie wyraziła zgody na ponoszenie jakiejkolwiek opłaty za pobyt ojca w DPS.

Czy w decyzji dotyczącej odpłatności OPS powinien wymienić wszystkie osoby zobowiązane do wnoszenia opłaty za pobyt w DPS i wysokość tych kwot?

Czy w uzasadnieniu należy dokładnie określić wysokość dochodów córek?

Co ma zrobić OPS, jeśli córka (przebywająca za granicą) nie wyraża zgody na ponoszenie opłaty za pobyt ojca w DPS, a druga z córek wyraziła zgodę na ponoszenie opłaty tylko w kwocie 100 zł, pomimo tego, że osiągane dochody pozwalają na uiszczanie opłaty w wysokości wyższej 400 zł?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?