Czy w dalszym ciągu (październik 2022 r.) przepisów art. 55 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Prawo budowlane nie stosuje się?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Mackiewicz Marta
Odpowiedzi udzielono: 31 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w dalszym ciągu (październik 2022 r.) przepisów art. 55 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane – dalej pr. bud. nie stosuje się?

Stan zagrożenia epidemicznego nadal obowiązuje, a art. 31zy1 ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych nie został również uchylony.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX