Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 15 maja 2020 r.
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2020 r.

PYTANIE

Czy biorąc za podstawę zapisy art. 13 ust 2 w związku z art. 31 ustawy z 26.03.1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz.U. z 2018 r. poz. 908 z późn. zm.) w okresie epidemii Covid - 19 starosta ma możliwość zwołania zebrania uczestników scalenia gruntów w sprawie zgody na dokonany szacunek gruntów? Czy starosta może zwołać ww. zebranie biorąc za podstawę zapisy art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid - 19 (Dz.U. poz. 374)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?