Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 14 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w czasie trwania stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 można uchylić decyzję przyznającą stronie prawo do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2018/2019 z powodu uzyskania w dniu 24.04.2020 r. informacji od wojewody, że w sprawie danej rodziny od dnia 1.05.2019 r. mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?