Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 8 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do dnia 31.03.2020 r. osoba miała przyznany specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek pielęgnacyjny. W dniu 23.04.2020 r. na podstawie art. 15h ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) przedłużyliśmy specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek pielęgnacyjny do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności". W m-cu kwietniu 2020 r. również wypłacono powyższe świadczenia. W dniu 05.05.2020 r. osoba dostarczyła nowe orzeczenie kwalifikujące do ww. świadczeń.

Czy przyjąć nowy wniosek o zasiłek pielęgnacyjny i specjalny zasiłek opiekuńczy?

Czy zmienić lub uchylić obowiązującą decyzję COVID?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?