Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 2 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dziecko opuściło rodzinę zastępczą.

Czy w związku z aktualną sytuacją Covid-19, można z urzędu uchylić decyzję o przyznaniu świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka oraz decyzję w sprawie dodatku wychowawczego?

Czy można następnie wszcząć postępowanie i wydać decyzję o świadczeniu nienależnie pobranym?

Jeśli nie, to czy są jakieś warunki, które należy spełnić, by móc to zrobić?

Czy gdyby rodzina złożyła wniosek o uchylenie ww. decyzji i wydanie decyzji o świadczeniu nienależnie pobranym, to organ może to uczynić?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?