Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 3 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy sytuacji panującej obecnie epidemii dopuszczalna jest wypłata świadczenia - z zastosowaniem art. 108 k.p.a. - bez konieczności doręczenia decyzji przed realizacją świadczenia?

Decyzja zostałaby doręczona w terminie późniejszym - po realizacji świadczenia. W obecnej sytuacji, czas konieczny na doręczenie decyzji powodowałby znaczne opóźnienia w wypłacie świadczeń, co niweczyłoby intencję udzielonej pomocy. Zaznaczyć należy, że rozwiązanie dotyczyłoby tylko pomocy niezbędnej, tj. żywność, leki.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?