Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 19 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Decyzja uznająca dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych wydana została dnia 20.03.2020 r., natomiast doręczona stronie dnia 31.03.2020 r.

Art. 5 ust. 3b ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów stanowi, iż: jeżeli decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych stanie się ostateczna, organ właściwy dłużnika:

1) składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1600 i 2077) oraz

2) po uzyskaniu z centralnej ewidencji kierowców informacji, że dłużnik alimentacyjny posiada uprawnienie do kierowania pojazdami, kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego wraz z odpisem tej decyzji.

Zatem czy w świetle obowiązujących przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 2 marca 2020 r.: Szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ww. decyzja stanie się ostateczna (zakładając, iż strona nie złoży od niej odwołania)?

Jakie działania może/powinien podjąć organ, czy może złożyć wniosek do prokuratury itd.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?