Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 15 maja 2020 r.
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 13 maja 2020 r.

PYTANIE

Czy zapisy art. 15 zzr i art. 15 zzs ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych ze zwalczaniem i zapobieganiem COVID-19 oznaczają, że w okresie stanu epidemii związanej z COVID-19 zawieszeniu ulega termin przedawnienia, o którym mowa w art. art. 70 par 1 ustawy ordynacja podatkowa?

Jeśli tak, to czy zawieszenie dotyczy tylko zobowiązań w stosunku do których wszczęto postępowania podatkowe lub kontrolę i postępowania te lub kontrole były prowadzone lub zakończyły się w okresie epidemii, czy też wszystkich zobowiązań, nawet tych co do których w okresie epidemii nie prowadzono żadnych postępowań lub kontroli?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?