Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 18 września 2020 r.
Autor odpowiedzi: Sługocka Martyna
Odpowiedzi udzielono: 7 kwietnia 2020 r.

PYTANIE

Czy na podstawie ustawy z 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568) - dalej u.z.u.s.r.c., w chwili wpłynięcia wniosku o pozwoleniu na budowę czy też zgłoszenia, starosta powinien podjąć postępowanie, to znaczy: - wezwać do uzupełnienia wniosku; - wszcząć postępowanie administracyjne; - nałożyć obowiązek uzupełnienia dokumentacji; - wydać decyzję pozytywną/odmowną czy też sprzeciw do zgłoszenia?

Jak liczyć terminy, np. od wszczęcia postępowania (czy strona - po odebraniu zawiadomienia o wszczęciu postępowania ma czas 7 dni na złożenie zastrzeżeń, czy zgodnie z u.z.u.s.r.c. ten czas jest przedłużony); na obliczenie kiedy decyzja stanie się ostateczna?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?