Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Grecki Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 27 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina ma przyjęty stosowną uchwałą rady Miejskiej Regulamin udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny budynków mieszkalnych i mieszkań, który określa tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji, sposób jej wykorzystania i rozliczania. Zgodnie z jednym z zapisów w/w uchwały: podstawą do rozliczenia dotacji jest protokół z oględzin przeprowadzonych przez upoważnione przez Burmistrza osoby w celu sprawdzenia i udokumentowania wykonania i funkcjonowania przedmiotu dotacji zgodnie z zapisami Regulaminu. Na podstawie regulaminu zostały już podpisane z właścicielami nieruchomości umowy na udzielenie dotacji, w których doprecyzowano, że wypłata dotacji następuje w terminie do 40 dni od dnia przedłożenia kompletnego wniosku o wypłatę dotacji, jednak nie później niż do 31 grudnia danego roku budżetowego, po przeprowadzeniu oględzin inwestycji oraz że: podstawą do rozliczenia i wypłacenia dotacji będzie protokół z oględzin przeprowadzonych przez upoważnione przez Burmistrza osoby w celu sprawdzenia i udokumentowania wykonania oraz funkcjonowania przedmiotu dotacji, zgodnie z zapisami Regulaminu. Obecnie jeden z Inwestorów zakończył już realizacje inwestycji i złożył wniosek o wypłatę dotacji.

Czy w chwili obecnej, z uwagi na stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 powinniśmy przeprowadzać oględziny?

Wiąże się to jednak naszym zdaniem z zagrożeniem zdrowia zarówno pracowników Urzędu Miejskiego zobligowanych do ich dokonania, jak również właścicieli nieruchomości, którzy dokonali zmiany systemu ogrzewania i są zobowiązani udostępnić nieruchomość.

Jakie znaleźć wyjście z sytuacji?

Przyznanie dotacji nie jest decyzją administracyjną. Równocześnie wypłata dotacji stanowi jakby częściową "refundację" poniesionych już przez mieszkańca kosztów i przy występujących problemach finansowych mieszkańców wskazane byłoby wypłacanie dotacji.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?